Inspiratie

Verslavingen

waarbij de aanwezigheid van een verslaving voor serieuze gezondheid- en sociale problemen zorgt . Vaak is al sprake van een lange aanloop van relatie, sociale- en gezinsproblemen voordat het onderliggende verslavingsprobleem onderkend wordt.

Ik merk dagelijks dat veel mensen met hun hulpvraag niet naar een reguliere verslavingsinstelling willen of kunnen. Ook merk ik dat huisartsen en bedrijfsartsen vaak niet weten wat de behandelingsalternatieven zijn.

Maar ook merk ik dat een verslaving door velen vaak nog wordt benadert als een uit de hand gelopen leefstijlprobleem. En dat terwijl uit onderzoek steeds meer aanwijzingen komen dat verslaving gezien moet worden als een chronische ziekte waarbij sprake is van een verstoord neurobiologisch evenwicht. Grenzeloos biedt niet alleen hoogwaardige, laagdrempelige ambulante hulpverlening. Door samenwerking met specialisten op dit gebied,  bieden wij tevens hoogwaardige klinische hulp aan.

Beoogde doelen:

  1. Een zo snel mogelijk herstel van het neurobiologisch evenwicht door het stopzetten van het verslavend middel
  2. Het risico op terugval in het middel zo klein mogelijk maken door het versterken en trainen van bewuste controlemechanismen.
  3. Het actief vermijden van cues gekoppeld aan het middelengebruik, deze cues activeren immers het automatisch drugzoekende gedrag
  4. Het vermijden van chronische stress en het beter leren hanteren van deze stress
  5. Bij terugval zo snel mogelijk ingrijpen, zodat de neuro chemische cascade reacties door herhaald gebruik tijdig vermeden kunnen worden.

Voor meer informatie neem een kijk op: www.verslavingszorgzeeland.nl

Heb je vragen na aanleiding van dit inspiratie bericht?

Stel je vraag