Inspiratie

Burn-out

Onder invloed van tijdelijke stress kunnen we goede prestaties leveren. Wanneer die stress lang aanhoudend en er onvoldoende ruimte is en /of genomen wordt om te ontspannen, ontstaan klachten.

Burn-out ontstaat door een structurele verstoring van het evenwicht tussen belasting en  herstel. De eerste symptomen zijn allerlei vage klachten, gevolgd door een toenemend scala van lichamelijke klachten met uitputting als eindstadium.

Stress stelt ons in staat om een bedriegende situatie te kunnen overleven. Er vinden veranderingen plaats in ons lichaam die ons extra energie en alertheid geven, om zo uit die bedreigende situatie te komen. De adrenaline en cortisol stijgen en maken ons lichaam klaar voor actie. Wanneer deze situatie langdurig aanhoudt blijft het lichaam in actieve stand staan. Het gevolg is dat je als persoon verandert. Ook lichamelijk gaat er van alles mis. Dat uit zich door verslechtering van het functioneren op cognitief gebied (bijvoorbeeld concentratie en geheugenproblemen), emotioneel ( bijvoorbeeld prikkelbaarheid en snel in tranen uitbarsten) en op lichamelijk gebied (bijvoorbeeld sneller moe, slecht slapen, maag/darmproblemen, gespannen spieren). Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan en neemt de belastbaarheid steeds verder af tot het punt waarop de persoon nergens meer energie voor heeft en nergens meer zin in heeft.

Een burn-out is geen toestandsbeeld, maar een samenhang van de symptomen van lichte  en/of ernstige roofbouw. Het reduceren van de symptomen vindt plaats door het herstellen van de neuro hormonale balans. Hiervoor is vaak een complex aan maatregelen noodzakelijk, variërend van het verminderen of stoppen van stressoren (interne en/of externe), het verminderen van de taakbelasting, het bevorderen van herstelfysiologie ( leren ontspannen, conditieverbetering) tot attitudeveranderingen en gedragsveranderingen. In het kader van de terugvalpreventie is meestal een vergroting van de zelfmanagementvaardigheden gewenst.

Kenmerken

 • Proces verloopt langzaam
 • Reageert opgejaagd, doet extra werk
 • Neemt zonder reden een snipperdag
 • Komt moe terug van een uitrust vakantie
 • Begint werk uit te stellen
 • Snel geïrriteerd
 • Verminderde concentratie
 • Werkt onder of boven zijn niveau

Depressie

Het is tegenwoordig vrij gebruikelijk om, als je in een dipje zit, te zeggen dat je depressief bent. Maar dat is spraakgebruik. Daarin staat een depressieve bui gelijk aan een dipje. Maar ook al komt een groot aantal van de hier genoemde verschijnselen bij onbehandelde osas voor, een depressie is een behoorlijk serieuze psychische klacht. Dit wordt gekenmerkt door langdurige zwaarmoedigheid, tot en met het gevoel niet meer verder te willen leven. Depressieve klachten komen vaak meer in de familie voor. We kunnen dan spreken over depressieve persoonlijkheden. De aanleg om makkelijk aan depressieve gevoelens ten prooi te vallen, draagt zo iemand permanent met zich mee en is in de verschillende levensfasen meer en minder manifest. Naast medicijnen (antidepressiva) is  therapie noodzakelijk om enigszins normaal functioneren mogelijk te maken.

Kenmerken

 • Somber
 • Lusteloos
 • ’s morgens moeilijk uit bed komen
 • Niet meer kunnen genieten van leuke dingen
 • Moe ook als je niets gedaan heb
 • Slecht kunnen consenteren’
 • Seksuele interesse neemt af
 • Het idee dat je gevoel “dood” is
 • Je eetlust neemt af of juist erg toe
 • De verschijnselen duren langer dan 1 maand

Heb je vragen na aanleiding van dit inspiratie bericht?

Stel je vraag