Grenzeloos Vertrouwen

“Moed en Vertrouwen zijn nodig om over de angst dat het misgaat heen te stappen”

De integrale hulpverlening van Grenzeloos Vertrouwen is gericht op jeugdhulp waarbij het kind en het gezin centraal staan. Waar nodig en/of mogelijk betrekken we andere familieleden of andere (onderwijs) professionals om het kind te helpen. Daarnaast beschikken wij over een breed bestaand netwerk en schromen niet om dit netwerk uit te breiden om het kind en het gezin te helpen. Met de betrokkenen kijken we naar alle mogelijke problemen en onderzoeken we de oorzaken van die problemen. Wij gaan uit van de eigen kracht van het kind en het gezin om de huidige problemen op te lossen, zodat zij toekomstige problemen en uitdagingen zelf het hoofd kunnen bieden en niet afhankelijk blijven van anderen.

“Als we wachten tot we er klaar voor zijn, zijn we ons hele leven aan het wachten” Daniel Handler.

We geloven in het belang van directe en oplossingsgerichte inzet en daarom hanteert Grenzeloos Vertrouwen geen wachtlijst.

Disciplines Jeugdhulpverlening

  • Verslavingsproblematiek
  • Gedragsproblemen
  • Mentale weerbaarheid
  • Talentontwikkeling
  • Psychosomatiek

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van integrale jeugdhulp?

Neem dan contact op

Stel je vraag