Inspiratie

Stress

Het begrip ”stress ”neemt tegenwoordig in het denken over gezondheid en ziekte een centrale plaats in. Er gaat bijna geen week voorbij of er wordt aandacht aan besteed in kranten, tijdschriften, of radio en televisie. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Stress kost de maatschappij handenvol geld, naar schatting zo’n 4-5 miljard euro per jaar. Stress staat in de top 3 van verzuimredenen en waarschijnlijk is bij 50% van de mensen in de WAO stress de oorzaak.

Voor veel mensen heeft het begrip stress een negatieve betekenis gekregen. Stress zou zonder meer slecht, schadelijk en ongezond zijn. Stress zou hetzelfde zijn als overspannenheid of een teken van zwakte. Stress zou vooral mensen treffen die belangrijke en hoge  functies hebben in het bedrijfsleven.

Wat is stress

Stress heeft te maken met het verband tussen belasting (draaglast) en belastbaarheid (draagkracht). Met stress wordt dan de spanning bedoeld die optreed bij een (dreigende)verstoring van het evenwicht tussen de draaglast en draagkracht van een persoon.

Lichamelijke reactie

De lichamelijke reactie bestaat onder andere uit de productie van hormonen, een versnelling van de hartslaag en een verhoging van de bloeddruk. Deze reactie is in feite een aanpassingsreactie. De lichaam probeert zich aan te passen aan de veranderingen in de omgeving.

Oorzaken in u zelf

Bij het ontstaan van stress is niet alleen de gebeurtenis belangrijk, maar vooral de manier waarop u de situatie ervaart, hoe u de situatie bekijkt of interpreteert. Het is immers zo dat mensen vaak heel verschillend reageren op dezelfde situatie.

Het verschil tussen gezonde en ongezonde stress

Zoals eerder gezegd heeft iedereen een zekere mate van stress of spanning nodig om goed te kunnen functioneren. Soms is de stressreactie zelfs van levensbelang.

Signaleren en gevolgen van ongezonde stress

Stressklachten kunnen vervelend zijn. Toch hebben ze altijd een belangrijke functie, namelijk waarschuwingssignalen.

  • Psychische signalen en klachten: Ongezonde stress kan ook zichtbaar en voelbaar worden door de stemming, de gemoedstoestand waarin men verkeerd en emoties
  • Gedragsmatige signalen: Ongezonde stress veroorzaakt ook veranderingen in het gedrag van mensen. Sommige gedragsveranderingen zijn aan de buitenkant zichtbaar, andere minder

Oorzaken van werkstress

Hierbij gaat het om aspecten van het werk die als het ware voortdurend aanwezig zijn en bij het werk lijken te horen. De aspecten kunnen te maken hebben met de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

  • Overbelasting: Hiervan is sprake als taken die men moet uitvoeren de draagkracht te boven gaan
  • Onder belasting: Onvoldoende mogelijkheden tot gebruiken van eigen kennis en vaardigheden.

Gevolgen van werkstress

Werkstress kan een groot aantal verschillende gevolgen hebben. Als gevolg van werkstress kan men last krijgen van de eerder besproken lichamelijke en psychische klachten. Als de werkstress langdurig en intens is kan het tot een burn-out leiden.

De Symptomen van werkstress zijn  onder andere

  • Vermindert betrokkenheid
  • Maken van fouten
  • Beperkte inzetbaarheid vanwege lichamelijke en psychische klachten
  • Verzuim

Heb je vragen na aanleiding van dit inspiratie bericht?

Stel je vraag