Inspiratie

Communicatie

Communicatie ligt aan de basis van het doorlopende proces van actie en reactie. Het is onmogelijk niet te communiceren. Een professionele houding, gebaseerd op een stevige persoonlijkheid, psychische draagkracht en psychologische ondersteunende vermogens blijken de kritische succesfactoor te zijn voor een ieder persoonlijk.

Door het toerusten van mensen met kennis en vaardigheden om de eigen innerlijke controlekamer te kunnen regisseren, wordt ontwikkeling in belangrijke mate gestimuleerd. Ieder dient verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen manier van omgaan met zijn naasten.

Dit vereist zeker communicatief meesterschap en een zeer professionele attitude. Om dit proces de doorlopen kunnen we de concentratie en de blijvende alertheid op een succesvolle manier implementeren.

Denk eens aan acceptatie van elkaar en kennisoverdracht op bewust en onbewust niveau. Wat is er belangrijk, ben ik dat, is mijn collega dat of zijn we (zoals we allemaal verschillend ontwikkeld zijn) allemaal op onze eigen manier van belang.

Heb je vragen na aanleiding van dit inspiratie bericht?

Stel je vraag