Inspiratie

Mental coaching

Doelgerichte aanpak bij mentaal coaching/ sport coaching

Wat is je doel? Met mentaal coaching help je doelen te realiseren zoals een betere balans tussen werk en privé, meer ontspanning en rust, keuzes maken, effectiviteit verhogen, meer zelfvertrouwen krijgen, innerlijke belemmeringen opheffen of vermoeidheid verminderen.

Het ultieme resultaat : niet adequate, jezelf benadelende gevoelens en gedragingen omzetten in een adequate, helpende en constructieve reactie. De vraagstelling voor coaching kan heel divers zijn. Wat veel voorkomt zijn de volgende doelen.

  • Beter functioneren in werk- en/of privé
  • Verminderen van vermoeidheid en/of stress
  • Voorkomen van uitval van het werk
  • Leren werken met meer overzicht en ontspanning
  • Verheldering van (innerlijke) belemmeringen
  • Meer zelfvertrouwen en rust krijgen
  • Begeleiding bij werkhervatting

Hoe sportpsychologie ons beter laat concentreren, omgaan met zenuwen, druk, twijfels, blessures, agressie en conflicten.

Over “het mentale in de sport ”hangt voor veel mensen nog altijd een zweem van geheimzinnigheid, het blijft iets ongrijpbaars, iets engs. En wat we dan graag doen is het wegduwen, er niets van willen weten. In de huidige tijdsgeest echter staan sporters steeds meer open om de invloed van gedachten, gevoelens en gedrag op hun sportprestaties te onderzoeken.

Grenzeloos coaching begeleid u in de nieuwe identiteit. De nadruk vanuit grenzeloos ligt in uw overtuigingen, waarden, regels, vragen en emoties. Deze bepalen uw identiteit en het gedrag wat volgt.

Heb je vragen na aanleiding van dit inspiratie bericht?

Stel je vraag