Verslavingszorg ondersteuning voor naasten

Verslavingszorg Zeeland biedt ondersteuning/ coaching voor naasten (partner/ kinderen/ ouders), zelfs als degene die de verslavingsproblemen heeft (nog) niet in behandeling wil. Iemand met een verslaving komt pas in actie om hulp te zoeken als hij met de nadelen van het gebruik wordt geconfronteerd. Dit kan echter jaren duren, het toegeven dat er geen controle over het gebruik meer bestaat is een moeizaam proces. Dit betekent echter niet dat u als naaste geen hulp voor uzelf kunt zoeken.

Heeft u iemand in uw leven die een verslavingsprobleem heeft of vermoed u dat er verslavingsproblematiek speelt dan kunt u bij ons terecht.

Een verslaving binnen een gezin heeft invloed op het hele gezin en vaak wordt naar de buitenwereld het probleem ontkent. De verslaafde ontkent, bagatelliseert of ontwijkt het gesprek over de verslaving en de consequenties daarvan voor anderen en zichzelf. En dus staan de naaste onder druk om er over te zwijgen om spanningen en conflicten te vermijden.

  • Heeft u de neiging om uw partner/ familielid steeds weer te “helpen” om spanningen te vermijden terwijl u weet dat het niets oplost?
  • Bent u moe van het zoeken naar aanpassingen, oplossingen en excuses voor dagelijkse problemen die te maken hebben met de verslaving?
  • Voelt u zich steeds verder beperkt en geïsoleerd door de pogingen de verslaving geheim te houden?
  • Voelt u zich machteloos, gefrustreerd, boos, verdrietig of schuldig?

Het is belangrijk dat u er voor zorgt dat u er zelf niet aan onder door gaat. Dat u uw leven niet aanpast aan de verslaafde en het gebruik en uzelf daardoor steeds verder beperkt. Dat u uw individuele behoefte niet langer ondergeschikt maakt aan de verslaafde en het gebruik. U heeft weinig mogelijkheden om het gedrag van de verslaafde te beinvloeden zolang deze blijft ontkennen dat er sprake is van verslaving maar u kunt wel grenzen stellen aan de mate waarin het uw leven bepaald.

Grenzeloos Coaching is er ook voor u. Om u te ondersteunen, te coachen en te begeleiden als u in uw gezin te maken heeft met verslaving. Verslaving raakt niet alleen de verslaafde maar grijpt ook diep in in het leven van de naasten.

Voor informatie & afspraken

Neem contact op