Wat is verslaving

Verslaving

Wat is verslaving?

Verslaving is het onvermogen om middelen gebruik of bepaald gedrag te staken of te beheersen ondanks het besef dat dit gebruik leidt tot allerlei psychische, sociale en fysieke problemen. Verslavingsgedrag heeft twee kenmerken: een irrationeel karakter en een sterke motivatie om het middel te gebruiken of de activiteit te beoefenen.

Wanneer is er sprake van een (beginnende) verslaving?

Er is sprake van een (beginnende) verslaving als u de controle over het gebruik verliest:

 • u merkt dat u meer gebruikt dan u zich heeft voorgenomen.
 • u kunt niet stoppen met het gebruik.
 • u bent een groot deel van de dag bezig met het gebruik, soms alleen in gedachten, soms in het echt.

Signalen van middelen verslaving:

 1. Gebruikt u om u beter te voelen?
 2. Maakt u ruzie met uw gezin/ vrienden over uw mate van gebruik?
 3. Probeert u uw gebruik te verhullen of te ontkennen?
 4. Gebruikt u regelmatig meer dan dat u van plan was?
 5. Lijdt uw gezin, werk of studie onder uw gebruik?
 6. Heeft u lichamelijke problemen of klachten of krijgt u deze als u niet gebruikt?
 7. Gebruikt u of bent u onder invloed in situaties die risicovol of gevaarlijk zijn voor anderen, zoals tijdens deelname aan het verkeer?

Het ontstaan van een verslaving:

Niemand kiest ervoor verslaafd te raken. Of het gebruik van een middel of het beoefenen van een activiteit uitmond in een verslaving hangt van een aantal factoren af, zoals:

 • de eigenschappen van de persoon die gebruikt/ beoefend.
 • de omgeving van de persoon
 • de eigenschappen van het middel en de wijze van gebruik.

Tegenwoordig wordt verslaving steeds meer gezien als een chronische ziekte met biologische, persoonlijke en sociale oorzaken én gevolgen.

Lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid:

Bij verslaving zien we twee soorten afhankelijkheid: geestelijk en/of lichamelijk.

Bij geestelijke afhankelijkheid blijft u verlangen naar het middel en voelt u zich onprettig zonder het middel.

Bij lichamelijke afhankelijkheid is het lichaam zo gewend aan het gebruik, dat ontwenningsklachten ontstaan als u stopt met gebruiken. Ontwenningsverschijnselen zijn bv. trillen, misselijkheid, slapeloosheid. Deze ontwenningsklachten zijn vaak na enkele weken voorbij.

Hoe ernstig is verslaving?

Sommige mensen die kampen met verslavingsproblematiek functioneren nog vrij redelijk en hebben hun leven nog aardig op orde. Echter naar mate de verslaving langer duurt en toeneemt in intensiteit worden de problemen en de negatieve gevolgen ook groter. Op de lange duur ontstaan er ernstige problemen op het gebied van relaties, werk en vrienden.

Gewoonteverslaving

Een gewoonteverslaving of gedragsverslaving is een verslaving aan een handeling die voor een persoon van belang is om zich goed te voelen of een kick te krijgen.

Onder gewoonteverslaving vallen gokverslaving, gameverslaving, internetverslaving en seksverslaving

Middelen verslaving

Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden wordt door het gebruik van een middel of substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft.

Onder middelenverslaving vallen drugsverslaving, alcoholverslaving en medicijnverslaving