Teamlid

Tessa van de Voorde

Ik, in functie als verpleegkundig specialist GGZ, ben kundig en inzetbaar op het gehele terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Ik bied medische en verpleegkundige zorg (waaronder expert bij complexe zorg, waaronder: ontwikkelingsstoornissen, trauma gerelateerde klachten, angst- en stemmingsstoornis, eetstoornis, emotieregulatieproblematiek e.d.) bij kinderen, jeugdige en volwassene met psychische stoornissen en zijn of haar omgeving.

Ik heb ook specifieke aandacht voor de comorbiditeit van verschillende psychiatrische stoornissen en mogelijk samenhangend met somatische onderliggende aandoeningen.

 

Ik ben in staat om zowel naar de ziekte te kijken als naar de cliënt(e) als ‘persoon’ in zijn context. Zo bied ik mensgerichte zorg die zich richt op gezondheid, functioneren, kwaliteit van leven en waardigheid van het leven.

 

In het beroep van verpleegkundig specialist GGZ staat het klinisch handelen centraal. Ik, in rol van regiebehandelaar (kwaliteitsstatuur GGZ), onderhoud zelfstandige behandelrelaties met een omschreven groep cliënten en geef zelfstandig vorm aan het gehele zorgproces (indiceren, diagnosticeren, behandelen, begeleiden, doorverwijzen etc.). Behandelingsinhoudelijk maak ik gebruik van psychodynamische, (cognitief-) gedragstherapeutische, groepsdynamische, milieu therapeutische en systemische interventies om cognities, stemmingen, gedragingen en houdingen van de cliënt(e) en diens systeem te beïnvloeden.

 

Verder ben ik bevoegd om binnen mijn deskundigheidsgebied zelfstandig te indiceren en voorbehouden handelingen uit te voeren, waaronder het voorschrijven van geneesmiddelen.

Waarbij ik het van belang vind mij te blijven ontwikkelen (wetenschappelijk) binnen mijn eigen specialisme, aandachtsgebied en mijn expertisegebied.

 

Als laatste wil ik benoemen dat ik mijzelf zie als een rolmodel voor anderen. Ik ben gericht op het kennis delen, een bijdrage leveren aan de deskundigheid van collega’s en andere zorgprofessionals.

Alle teamleden